Erişilebilir Dijital sistemler, WDU DIGITAL, internet sitelerinin ve dijital medya öğelerinin bütün engelli grupları için Erişilebilirliğini hedefler. Bunun için uygulanabilir web teknolojilerin sınırlarını zorlamakta ve yeni teknolojiler geliştirmektedir.


Kapsam; Beş engel grubunun hak temelli ihtiyaçları, talepleri ve önerileri doğrultusunda erişilebilirlik, eğitim, sağlık, istidam, seyahat, kültür-sanat, spor, günlük yaşam ürünleri ve hobi gibi alanları bağlamında Kurumsal,  Sektörel, Hizmet Sağlayıcıların hizmetlerini kapsar.
 

Tanımlar;
a) WDU DİJİTAL ERİŞİLEBİLİRLİK, tüm dijital alanların, hizmet ve ürünlerin yenilikçi, kapsayıcı ve erişilebilir olması için WDU Standart Kılavuzunu oluşturarak USTAD Sertifikasyonu ile belgelendirilmesi sistemidir.

b) WDU E-MOBİLİTY, Engellilerin fiziksel, sosyal, ekonomik ve kültürel çevreye, hizmetlere, bilgiye ve iletişime haklar temelinde kişiye özel uygulamalarla kaliteli ve sürekli erişimini sağlamak hedefini taşır.


Referanslar ;

T.C. Anayasası Madde 42, 50 60, 61; 
5378 Sayılı Engelliler Kanunu; 
Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Bildirgesi; 
Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi; 
Birleşmiş Milletler Engelliler için Dünya Eylem Planı;

 

Ana Sayfa WORLD DISABILITY UNION DIGITAL MEDIA FOR PEOPLE WITH DISABLITIES WORLD DISABILITY UNION DIGITAL MEDIA FOR PEOPLE WITH DISABLITIES,WORLD DISABILITY UNION, DIGITAL, MEDIA, DISABLITIES WORLD DISABILITY UNION DIGITAL MEDIA FOR PEOPLE WITH DISABLITIES WORLD DISABILITY UNION DIGITAL MEDIA FOR PEOPLE WITH DISABLITIES